725 518 775
Data Privacy
Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů
Ochrana vašich osobních údajů, jimiž jsou zejména vaše jméno a jiné údaje týkající se vaší osoby, je pro nás velmi důležitá. Proto si dovolujeme informovat vás o zpracování vašich osobních údajů, jež jste nám poskytli: Zpracování údajů, které jste nám poskytli, slouží výhradně pro poskytování služeb, které od nás požadujete. Tyto údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, případně pro účel, ke kterému jste vyslovili souhlas (zasílání informací a obchodních sdělení, toto zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a slouží k plnění smlouvy s vámi). Máme zavedena technická a organizační opatření, abychom osobní údaje, jež jste nám poskytli, v co největší možné míře chránili před neoprávněným přístupem k nim.