725 518 775

Vitajte

Informácie pre návštevníkov

Speciální lekce Kundalíní jógy

Rozprouděte energetický systém s Pavlínou Kardovou.
ve čtvrtek 21. nebo 28. června od 19.00 h. do 20.30 h.

Bungy Pump - kondice a zdraví

Pravidelně od 10. července každé úterý od 17.30 h.
Sraz vždy u Povodí Ohře naproti tenisovým kurtům.